Projektēšana

Firma KF System SIA veic industriālo vadības sistēmu projektēšanu. Kopējo projektēšanas procesu var sadalīt sekojošos soļos:

  1. Automatizācijas objekta izpēte
  2. Tehnisko uzdevumu definēšana
  3. Programmatūras un iekārtas līdzekļu konfigurācija
  4. Programmatūras izstrāde
  5. Projekta dokumentācijas sagatavošana
  6. Elektrisko skapju ražošana
  7. Vadības sistēmu montāža objektā
  8. Sistēmu skaņošana un ieviešana ekspluatācijā

Pēc ieviešanas ekspluatācijā firma KF System SIA veic vadības sistēmas apkalpošanu un modernizāciju.